Massagepraktijk Marijke’s Chill-room, gevestigd aan Daalmeereiland 40 1827KX Alkmaar,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zullen ten allen tijden verantwoordelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

 

 

Contactgegevens.

 

Marijke’s Chill-room

Daalmeereiland 40

1827KX Alkmaar

06-33480408

www.marijkes.chillroom.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

–   Voor en achternaam

–    Adresgegevens

–    Telefoonnnummer

–    Email adres

–    Geboortedatum

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 

– foto’s van volwassenen en kinderen die als model gefotografeerd worden.

 

De foto’s worden gedeeld/ gepubliceerd voor op de website van Massagepraktijk Marijke’s Chill-room. De foto’s worden uitsluitend gepubliceerd na mondeling/schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie. In geval van personen die jonger zijn dan 16 jaar geldt een toestemming van de ouders/ voogd en daarnaast ook van de jongere zelf.

Zonder toestemming voor publicatie zullen er geen foto’s gemaakt worden. Toestemming voor publicatie zal dus ook altijd gevraagd worden voordat er foto’s gemaakt worden.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via marijke@chillroom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

 

 

Massagepraktijk Marijke’s Chill-room verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

–  U te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

–  U te kunnen informeren over wijzigingen van afspraken en onze diensten.

Voor het maken van bedrijfsanalyses en het verbeteren van de dienstverlening voor de klant.

– Massagepraktijk Marijke’s Chill-room verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig voor onze belastingaangiftes e.d.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

 

Massagepraktijk Marijke’s Chill-room neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 

Massagepraktijk Marijke’s Chill-room bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

 

Massagepraktijk Marijke’s Chill-room verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

 

Massagepraktijk Marijke’s Chill-room gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk Marijke’s Chill-room.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marijke@chillroom.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

 

Massagepraktijk Marijke’s Chill-room neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marijke@chillroom.nl

 

Wijzigingen.

 

Dit privacyregelement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.marijkes.chillroom.nl en schriftelijk in de salon kenbaar gemaakt. U wordt geadviseerd regelmatig het privacyregelement te bekijken.